PKPK

Bouwkostenmanagement

“ Bouwkosten laten berekenen door de professionals van Program Kostensupport maakt het verschil tussen winst en verlies

Bouwkostenmanagement van ons onafhankelijk bouwkosten adviesbureau. Wij realiseren uw project binnen het bouwkosten budget en leveren alleen de beste kwaliteit. Dit volgens de laatste ontwikkelingen en geavanceerde software. Wilt u inzicht in uw budget en uw bouwkosten begroten en bewaken? Neem contact op met de professionals van Program Kostensupport B.V. voor ons bouwkostenmanagement.

Program Kostensupport B.V. verzorgt diverse soorten calculaties voor ieder bouwproject. Wij kunnen voor u reeds in het offerte stadium ons bouwkostenmanagement toepassen. Daarnaast zullen wij u de voor het betreffende project geschikte aanpak aanbevelen. Program Kostensupport B.V. is een onafhankelijke spin in het web. Het door ons gecalculeerde voorstel wordt samen met u tot een definitief procesmodel gevormd, welke als leidraad zal gelden voor de aan ons toebedeelde activiteiten en het uiteindelijke budget. Onze specialisten kunnen tevens een bestaande begroting controleren.

Ook is het voor particulieren ten alle tijden interessant om een derde partij, met kennis van de actuele marktprijzen voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden, naar de offertes van de aannemer te laten kijken. Door het screenen van een offerte bent u beter voorbereid voor de daadwerkelijke uitvoering van de verbouwing of nieuwbouw. De gemaakte kosten zullen terugverdient worden in het beperken van het meerwerk en mogelijke onduidelijkheden. Ons bouwkostenmanagement kan voor uw toekomstige huis enorm veel voordeel bieden.

Investeringsraming

Met de investeringsraming brengen wij de financiële haalbaarheid van uw bouwplannen in beeld. De kosten worden per onderdeel opgesteld overeenkomstig de NEN 2631:Investeringskosten voor gebouwen. Het geeft u een eerste inzicht in het budget en de kosten van uw bouwplannen.

Elementenraming

Aan de hand van de eerste globale tekeningen of schetsen stellen wij een de elementenraming op. Met behulp van het programma van eisen en een globale technische omschrijving wordt de eerste budgettoets uitgevoerd.

Investeringsbegroting

Hedendaagse calculatiemethodieken en kennis van alle voorkomende bouwtechnieken zijn de basis van het budget. Voor u vormt de investeringsbegroting een betrouwbaar meetpunt voor het verdere kostenverloop.

Bouwdeelbegroting

De tekeningen met principedetails, constructieve uitgangspunten en schetsen vormen samen met een uitgebreide technische omschrijving de basis voor een te vervaardigen bouwdeelbegroting. Deze vormt een degelijke en solide basis voor het definitief uitwerken van het plan en het budget.

Directiebegroting

Program Kostensupport B.V. vervaardigt door middel van het bestek, tekeningen en bijbehorende bescheiden een uitgebreide detailbegroting op regelniveau. Hierbij worden de kosten van het definitieve en volledig uitgewerkte plan inzichtelijk gemaakt.

Begrotingscontrole

Op basis van tekeningen, bestekken en andere rekenbescheiden wordt de begroting van de aannemer gecontroleerd. De uitkomsten van de verschillen worden vastgelegd in een spreadsheet rapportage.

Onze Klanten