PKPK

Directievoering en toezicht

Directievoering en Toezicht van Program Kostensupport B.V. is uw project opleveren binnen de gestelde termijn en binnen de gestelde kosten!

Op het moment dat u als opdrachtgever met behulp van het bouwmanagement van Program Kostensupport B.V. het werk heeft aanbesteed of een bouwteam heeft samengesteld  kunt u zich als opdrachtgever laten vertegenwoordigen door een directievoerder.

De directievoerder van Program kostensupport B.V. is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de algehele voortgang van het project, de techniek, financiën en organisatie. De directievoerder zorgt ervoor dat het project gerealiseerd wordt op basis van de contractstukken en wordt opgeleverd binnen de gestelde termijn en binnen de gestelde kosten. Tevens zal de directievoerder toezicht houden op de eventuele invulling van stelposten en bewaakt de verrekenbare hoeveelheden. De directievoerder  is aanspreekpunt voor alle partijen, voert bouwvergaderingen, geeft leiding aan het uitvoeringsteam op de bouw, begeleidt de tekeningenprocedure en de totale oplevering, tot en met het einde van de onderhoudsperiode.

De directievoerder werkt nauw samen met de door de directievoerder aangestelde toezichthouder. De toezichthouder zal tijdens de bouwfase op de bouwplaats de contractueel vastgestelde kwaliteit van de bouw bewaken. Naast kwaliteit, het beoordelen van het af te leveren werk en het maken van weekrapportages controleren de toezichthouders van Program kostensupport B.V. de bouwplaats op naleving van veiligheid- en gezondheidsdossiers.

Onze Klanten